3 DAY IRRUPTION THANK-YOU – LadiPage

3 DAY IRRUPTION THANK-YOU

Bạn Cần Vào Nhóm Zalo Để Có Thể Học

Còn một bước nữa…

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO NHÓM ZALO KÍN

Nếu Bạn Không Vào Nhóm Zalo Thì Chúng Tôi Không Thể Giữ Vé Cho Bạn

Bấm vào nút này vài lần để vào nhóm Zalo Nhé

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quét mã bên dưới để vào nhóm học

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Và Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Zalo

Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm Zalo được nữa

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO NHÓM ZALO KÍN

Nếu Bạn Không Vào Nhóm Zalo Thì Chúng Tôi Không Thể Giữ Vé Cho Bạn

Bấm vào nút này vài lần để vào nhóm Zalo Nhé

NẾU ĐÃ THỬ NHIỀU LẦN MÀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC NHÓM ZALO
HÃY LIÊN HỆ VỚI TRỢ LÝ CỦA TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỞ

ZALO TRỢ LÝ
03.3459.7939