hướng dẫn vào zoom – LadiPage

hướng dẫn vào zoom

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Zoom Để Tham Gia Lớp Học

Hướng dẫn cài đặt zoom trên máy tính

Hướng dẫn truy cập khoá học bằng zoom trên máy tính

Hướng dẫn cài đặt zoom trên điện thoại

Hướng dẫn truy cập khoá học bằng zoom trên điện thoại


Hướng Dẫn Trên Máy Tính


Hướng Dẫn Trên Điện Thoại

Copyright: Lương Huy Vũ