KÍCH HOẠT NGAY...

Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản canva trên trình duyệt, sau đó ấn vào nút "Kích Hoạt Ngay" phía dưới

Sau khi kích hoạt thành công, nhớ mở email của bạn để nhận quà từ Thảo nhé