THỬ THÁCH "MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN

Chương trình giúp Bạn tự tin trước ống kính, làm video chuyên nghiệp, kết nối bên trong với bên ngoài bản thân để kinh doanh bán hàng online tốt hơn mỗi ngày.