tHỬ THÁCH 365 NGÀY LÀM VIDEO XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN BỀN VỮNG ONLINE

LƯU Ý QUAN TRỌNG


Chương trình Thử thách "VIDEO 365" sẽ diễn ra liên tục. Tuy nhiên, vì là thử thách nên Bạn cần phải Cam kết theo luật chơi của ban tổ chức và có thưởng phạt nhằm giúp Bạn tinh tấn hơn

365 NGÀY THỰC CHIẾN "LÀM VIDEO KỂ CHUYỆN RA ĐƠN HÀNG"


Và tạo ra thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của Bạn

Chương trình đặc biệt này sẽ làm thay đổi cuộc sống của Bạn và giúp cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn!